Img

สัมภาษณ์วีซ่าเยอรมัน คำถามเป็นภาษาอะไร

วีซ่าท่องเที่ยว  เจ้าหน้าที่คนไทย  ถามภาษาไทย   

ส่วนวีซ่าระยะยาว มีทั้งภาษาอังกฤษ  เยอรมัน  ไทย

 

สัมภาษณ์วีซ่าที่ถามเรามีอะไรบ้าง

คำถามหลักๆ

ไปทำอะไร

ไปกับใคร

ไปที่ไหนบ้าง

ไปกี่วัน

ใครวางแผนการท่องเที่ยว

ทำงานที่ไหน

ทำอะไร

ทำงานมากี่ปี